Skolų išieškojimas

Teisinės paslaugos

Telefonas

(+370 37) 22 22 39

FINANSINĖS KONSULTACIJOS juridiniams ir fiziniams asmenims

Jums neramu dėl pasikeitusių, pablogėjusių įmonės veiklos rezultatų
ar individualiai vykdomos veiklos?
Pradėjo sunkiau sektis, sumažėjo pelnas?
Ar tikrai visi vadovo ar Jūsų priimami sprendimai įmonei finansiškai naudingi?
O gal įmonės finansininkas netinkamai atlieka savo pareigas?

Konkurencijos didėjimas ir aktyvūs rinkos santykiai verčia rinktis vis efektyvesnius patikrinimo būdus.
Mūsų patyrę finansų analitikai ir teisininkai teiks skubias finansines konsultacijas ir padės priimti
sprendimus, kurie kelia Jums abejones dėl jų tinkamumo.

Teikiant šią paslaugą, UAB „Creditum“ specialistai gali atlikti:

 • finansinę analizę. Tai – visapusiška ir objektyvi įmonės veiklos peržiūra, siekiant nustatyti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos rezultatams;
 • vidaus kontrolės sistemos peržiūrą – siekiant nustatyti ar vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti įmonės teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, sutartinių įsipareigojimų laikymąsi, veikia tinkamai;
 • teisinę analizę. Bus vertinama teisinė organizacijos būklė, padėtis, analizuojama informacija apie įmonę, jos turtą, veiklą, santykius su partneriais, įvairiomis organizacijomis. Patikros objektas – darbo santykiai, prekyba, sutartys;
 • valdymo analizę. Tai – įmonės vidinės, ekonominės ir vadybinės veiklos analizavimas (svarbiausių valdymo apskaitos objektų, išlaidų, savikainos, verslo procesų tikrinimas). Valdymo patikra suteikia galimybę įmonės vadovams bei akcininkams identifikuoti vadybos problemas, objektyviai įvertinti valdymo politiką;
 • veiklos analizę. Tai – ūkio subjekto išorinių veiksmų vertinimas, analizavimas. Veiklos analizės atlikimo metu įvertinama kiek ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai įmonė naudoja savo materialinius, darbo ir finansinius išteklius, atlikdama jai priskirtas užduotis;
 • mokesčių peržiūrą – siekiant minimizuoti Jūsų įmonės kaštus ir optimizuoti finansinę padėtį.

Mūsų specialistai gali atstovauti Jūsų interesus finansiniuose ginčuose su tiekėjais, užsakovais, rangovais ar kitais trečiaisiais asmenimis, dėl kurių bendrovė patyrė žalą.
Pastebėjus nusikalstamos veikos požymius, rekomenduosime kreiptis į tam tikras teisėsaugos institucijas. Mūsų teisininkai ir finansininkai, Jūsų pageidavimu, paruoš atitinkamus dokumentus dėl kreipimosi į VMI, FNTT, VPK ir į kt. institucijas.

Mūsų teikiamos konsultacijos padės teisingai įvertinti įmonės ūkinę situaciją, veiklos patikimumą.
Kvalifikuotai įvertinus finansinę būklę ir pateikus pagrįstas, objektyvias išvadas įmonės vadovybei, tai gali padėti didinti veiklos efektyvumą.

Mūsų specialistų atliktos ataskaitos aktualios:

 • akcininkams,
 • įmonės vadovams,
 • buhalteriams,
 • potencialiems investuotojams,
 • bankroto administratoriams,
 • finansinių bylų advokatams.

Ši paslauga naudinga, vykstant tokiems
įmonės pokyčiams ir veiksmams, kaip:

 • įmonės reorganivazimas,
 • įmonės bankrotas,
 • turtinių ginčų sprendimai,
 • vadovo kompetencijos vertinimas ir kt.,
 • buhalterinių klaidų paieška.

Įmonės dokumentų peržiūra

-Buhaltere, Aldute, kur dingo 10 000 litų, iš mūsų įmonės sąskaitos?
-Direktoriau, aš čia ne prie ko, Jums rodosi. Jūs tokių faktų – neįrodysite…..

Ar Jūsų įmonėje tokių X failų neatsitinka? O gal tokių faktų pastebėjote, bet nežinote kaip tai įrodyti?

UAB „Creditum“ vykdo įmonių dokumentų peržiūras, aprašo susiklosčiusią situaciją, išdėsto faktines aplinkybes ir pasiūlo Jums priimtiną sprendimą kaip atgauti įmonės pinigus, jeigu įtariate, kad darbuotojai dirbo nesąžiningai ir juos grobstė.
Nei vienas advokatas neapsiims Jūsų ginti teisme, jeigu nebus aiškiai ir suprantamai išdėstyta susiklosčiusi situacija, pagrįsti Jūsų įtarimai.
DĖMESIO!
Dėl grobstymo faktų kreipiantis į valdiškas institucijas labai tikėtina, kad specialisto išvadoje ne tik bus išdėstyta situacija, tačiau įmonei bus priskaityti dar ir mokesčiai, tokiu būdu nukentėsite du kartus:
– pirmą kartą kai buvote apvogti,
– o antrą kartą, kai valdiškos institucijos priskaičiuos Jums mokesčius, kurių dėl buhalterijos aplaidumo ar dėl įstatymų nežinojimo, Jūsų įmonė bus nesumokėjusi valstybei.
KUO SKUBIAU KREIPSITĖS PAGALBOS Į MUS, TUO MAŽESNI NUOSTOLIAI JŪSŲ LAUKIA!
Paslaugos kaina tikrai nebus didesnė nei valdiškų institucijų patikrinimo metu papildomai priskaityti mokesčiai jūsų įmonei.