Skolų išieškojimas

Teisinės paslaugos

Telefonas

(+370 37) 22 22 39

 • Atstovavimas teisme

  Bendrovės partneriai atsovauja klientus ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, arbitražuose bei teismuose nagrinėjant civilines, darbo, administracines, mokesčių, bankroto ir kitokias bylas. Rengia procesinius dokumentus ir taikos sutartis.

 • Darbo teisė

  UAB „Creditum“ teisininkai teikia konsultacijas darbo teisės klausimais, rengia įvairius įmonės vidaus dokumentus ir atstovauja klientus teismuose, susijusiuose su darbo ginčais.

 • Sutarčių teisė

  Bendrovės teisininkai konsultuoja distribucijos, pirkimo-pardavimo, tiekimo, frančizės ir kitų sutarčių sudarymo bei vykdymo klausimais. Rengia standartines sutartis bei atlieka sudarytų sutarčių teisinę analizę. Atsovauja klientus derybose ir ginčuose, susijusiuose su sutračių sąlygų vykdymu.

 • Bendrovių teisė

  UAB „Creditum“ specialistai konsultuoja steigiant, registruojant ir likviduojant visų rūšių įmones, viešas įstaigas, asociacijas, fondus bei kitus juridinius asmenis. Bendrovės teisininkai konsultuoja bendrovių įsigijimo ir pardavimo klausimais. Atlieka parduodamų įmonių teisinį veiklos auditą. Konsultuoja įmonės priverstinio akcijų pirkimo, akcijų įsigijimo ir perleidimo vertybinių popierių biržoje klausimais. Įmonių bankroto ir likvidavimo proceso metu atstovauja klientus teismuose ir neteisminėje bankroto procedūroje bei kreditorių susirinkimuose.

 • Sutarčių teisė

  Bendrovės teisininkai konsultuoja distribucijos, pirkimo-pardavimo, tiekimo, frančizės ir kitų sutarčių sudarymo bei vykdymo klausimais. Rengia standartines sutartis bei atlieka sudarytų sutarčių teisinę analizę. Atsovauja klientus derybose ir ginčuose, susijusiuose su sutračių sąlygų vykdymu.

 • Finansų ir mokesčių teisė

  Bendrovės teisininkai konsultuoja su finansų ir mokesčių teise susijusiais klausimais. Rengia skundus ir atsiliepimus, atstovauja klientus komisijose, nagrinėjančiose mokestinius ginčus, Valtybinėje mokesčių inspekcijoje ir kitose institucijose.

 • Teisinės konsultacijos ir pagalba

  UAB „Creditum“ teisininkai konsultuoja civilinės, darbo, administracinės, mokesčių, bankroto ir kitais teisės klausimais. Padeda klientams pasiruošti deryboms su verslo partneriais ir valstybės institucijomis. Atstovauja klientus bei kartu su jais dalyvauja derybose.

 • Nekilnojamo turto teisė

  Bendrovės teisininkai konsultuoja klientus nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, įkeitimo ir kitais teisės klausimais. Rengia pirkimo-pardavimo, nuomos, įkeitimo sutartis bei kitus dokumentus. Atsovauja klientus Nekilnojamo turto registre ir kitose valstybinėse institucijose.

 • Intelektinės nuosavybės teisė ir prekių ženklai

  Bendrovės teisininkai konsultuoja autorių teisių, intelektinės ir pramoninės nuosavybės, prekių ženklų bei patento licencijos gavimo klausimais. Registruoja prekės ženklus ir atstovauja klientus Valstybiniame patentų biure. Rengia su autorių teisėmis susijusias sutartis.

 • Transporto teisė

  UAB „Creditum“ teisininkai konsultuoja su krovinių ir keleivių pervežimu bei ekspedijavimu susijusiais teisiniais klausimais. Atstovauja klientus teismuose ir muitinėje. Rengia bei prižiūri transportavimo sutartis.