Skolų išieškojimas

Teisinės paslaugos

Telefonas

(+370 37) 22 22 39

UAB “CREDITUM” yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai ir skaidriai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.

 

Šioje Privatumo politikoje išdėstyta:

 • kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame, kiek tai susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu, taip pat Jums naudojantis mūsų interneto svetaine;
 • Iš kur gauname duomenis;
 • Kaip su tais duomenimis elgiamės;
 • Kaip saugome duomenis;
 • Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
 • Kaip įgyvendiname su Jūsų, kaip duomenų subjekto, duomenų apsaugos teises;
 • Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos ir ES duomenų apsaugos teisės aktais.

 1. Sąvokos:
  • Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB “CREDITUM”, įmonės kodas 125020218, buveinės adresas Maironio g. 13-5, LT-44298 Kaunas.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kaip jį apibrėžia Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ).
  • Asmens duomenų gavėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • Duomenų tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, paiešką, naikinimą ir kt.
  • Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.
 2. Kokius asmens duomenis apie Jus renkame: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaita, kita asmeninė informacija, kurią pateikiate Jūs pats bei kiti duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
 3. Kam naudojame Jūsų asmens duomenis ir kiek laiko:
  • Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame Jūsų prašomoms paslaugoms teikti, kiek tai susiję su Jūsų užsakymų vykdymu: pasirašyti teisines, įsiskolinimų išieškojimo, paslaugų teikimo, atstovavimo ar kitas sutartis; vykdyti ikiteisminį ar teisminį įsiskolinimų išieškojimą; rengti teisinius dokumentus; vertinti asmens (skolininko) mokumą; atlikti informacijos apie skolininką paiešką; Jums teikiamų paslaugų kokybei vertinti, teirautis nuomonės apie Jums teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę ir kitiems teisėtiems tikslais, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  • Klientų aptarnavimo paslaugų ryšiams: Jūsų duomenis naudojame santykiams su Jumis kaip su mūsų klientu valdyti ir mūsų paslaugoms bei mūsų klientų patirčiai gerinti;
  • Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie paslaugų pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Bet kuriuo metu galėsite nurodyti, ar toliau norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę UAB „Creditum“ elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.
  • Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Norėdami apibrėžti tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir slaptumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis.
  • Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame. Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti paslaugų teikimo sutartis. Be to, Jūsų duomenis galime apdoroti dėl vienos ar daugiau toliau nurodytų priežasčių:
 • Siekiant vykdyti teisinę prievolę;
 • Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis (pvz., su rinkodara susijusiais tikslais);
 • ADTAĮ, 21 str. pagrindu, kuris numato galimybę tvarkyti asmens duomenis asmens mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti.
  • Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.
  • Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytų tik tie asmenys, kuriems tai būtina vykdomoms darbinėms funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina numatytiems tikslams pasiekti.
 1. Jūsų asmens duomenų saugumas. Mes vadovaujamės griežtomis procedūromis dėl Jūsų asmens duomenų saugojimo ir atskleidimo bei apsaugos nuo netyčinio praradimo, panaikinimo ar sugadinimo. Patikiname, jog UAB “Creditum” įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Dalinimasis Jūsų asmens duomenimis. Galime pasidalinti Jūsų asmens duomenimis su šiomis trečiosiomis šalimis šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais:
  • Su patikimais paslaugų teikėjais, kurių paslaugomis naudojamės vykdydami savo verslą, pvz., teikiantiems IT ūkio priežiūros paslaugas ir administruojantiems UAB „Creditum“ duomenų bazes, serverius, CRM ar verslo valdymo sistemas;
  • skambučių centrais, teikiančiais pagalbą mūsų klientams;
  • debesies (angl. Cloud) paslaugos ir el. pašto rinkodaros paslaugų teikėjais, padedančiais mūsų rinkodaros komandai atlikti klientų apklausas ir teikti tikslines rinkodaros kampanijas;
  • buhalterijos ir apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei;
  • pašto paslaugas teikiančiai įmonei;
  • kitiems tretiesiems asmenims kuriuos pasitelkiame Jūsų užsakytų paslaugų teikimui ir kuriems asmens duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 3. Duomenų apsaugos pareigūnas. Šios politikos laikymosi priežiūrai paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DAP) – teisininką Mangirdą Stauską. Jei turite klausimų dėl šios politikos ar to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su DAP el. pašto adresu stauskas@creditum.lt . Jūs turite teisę, bet kuriuo metu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę ar kitai priežiūros institucijai.
 4. Slapukų naudojimas. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Bendrovės teikiamas paslaugas. Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:
  • Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
  • Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi įmonės svetaine patirtį.
  • Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja įmonės svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie puslapius, iš kurių atėjote į mūsų svetainę. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.
  • Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Bendrovės svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.
  • Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės svetainės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
  • Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovės interneto svetainės turinio valdymo įrankius ir panašias paslaugas.
 5. Slapukų atsisakymas:
  • Apsilankę mūsų interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.
  • Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.
  • Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, UAB „Creditum“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
  • Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.
  • Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Internetinio puslapio lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jums bei Jūsų kompiuterinei sistemai.
 6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:
  • Prašyti informacijos apie tai, ar mes laikome Jūsų asmens duomenis ir, jei laikome, kokia tai informacija ir kodėl ją laikome / ją naudojame;
  • Prašyti prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Tokiu būdu galite gauti mūsų apie Jus turimų asmens duomenų kopiją ir patikrinti, ar juos apdorojame teisėtai;
  • Paprašyti pakoreguoti mūsų apie Jus turimus asmens duomenis. Tokiu būdu galite paprašyti pataisyti bet kokią nepilną ar netikslią informaciją apie Jus;
  • Patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę nesutikti, kad UAB „Creditum“ tvarkytų jūsų asmens duomenis, turite teisę reikalauti susipažinti su UAB „Creditum“ tvarkomais jūsų duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ar buvo teikiami;
  • Nesutikdamas, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, rašytinį pranešimą galite pateikti UAB „Creditum“ asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
  • Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, UAB „Creditum“ nedelsdama nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, ir informuos duomenų gavėjus.
  • Jūs turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Jūs turite teisę dėl UAB „Creditum“ veikimo ar neveikimo, kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, kreiptis į UAB „Creditum“ el. paštu info@creditum.lt, telefonu +370 37 222239 ar atvykti adresu Maironio g. 13-5, LT-44298 Kaunas. Daugiau informacijos duomenų subjektas gali rasti interneto svetainėje: creditum.lt.
  • Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Creditum“, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 7. Privatumo politikos pakeitimai. Mūsų privatumo politika retkarčiais gali keistis, o bet kokie patvirtinimo pakeitimai Jums bus perduoti el. paštu ar perspėjimu mūsų interneto svetainėje creditum.lt.