UAB „Creditum“ yra skolų išieškojimo ir teisinių paslaugų bendrovė, jau daugiau nei dešimt metų dirbanti įsiskolinimų išieškojimo, prevencijos bei kreditų valdymo srityse. UAB „Creditum“ komanda orientuojasi į kokybiškų ir efektyvių paslaugų teikimą klientams, norintiems paspartinti finansinių srautų judėjimą, susigrąžinti lėšas iš debitorių ar nepatikimų verslo partnerių.

Įmonė siekdama maksimaliai išnaudoti technologinius ir žmogiškuosius resusus, įgyvendinimo projektą, kurio tikslas buvo stiprinti verslo valdymą. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, numatėme įdiegti verslo valdymo sistemą, kuri galės apjungti visus įmonės pagrindinius darbo procesus ir leis įdiegti naujus darbo metodus: Sutartinių įsipareigojimų sudarymas su klientais, PVM Sąskaitų faktūrų išrašymas, darbuotojų ir jų užduočių apskaita, pranešimai klientams ir skolininkams, skolų valdymas, mokėjimo užskaitymo valdymas, veiklos ataskaitų valdymas.

Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „E-verslas LT“.

APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0207

Projekto pavadinimas: „UAB „Creditum“ verslo procesų modernizavimas”

Projekto vykdytojas – UAB „Creditum“
Priemonė – pagal Lietuvos 2014 – 2020 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-13 iki 2016-11-02

Skirta finansavimo suma: 13.766,25 EUR